Mødeaftener 2017-18

 

Vi mødes kl. 19-21 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Lyngby


Dagsorden

Meddelelser fra formand

Tema på mødet

Fremvisning

Eventuelt


Datoer

16. marts 2017 generalforsamling.

20. april 2017

26. april2017 med Omegnens Vævekreds

18. maj 2017

15. juni 2017 sommer-møde hos Lise

22-24. august 2017 sætte op til udstilling 2017 i Lyngby Nordre Mølle

25. august 2017 fernisering 16-18 i Lyngby Nordre Mølle

26-27. august 2017 udstilling i Lyngby Nordre Møllen åben kl.12-16

1-3. september 2017 udstilling i Lyngby Nordre Møllen åben kl. 12-16

21. september 2017

12. oktober 2017

16. november 2017

7. december 2017 julehygge

18. januar 2018

15. februar 2018

3-4. marts 2018 kursus

15. marts 2018 generalforsamling

12. april 2018

17. maj 2018

Juni 2018 sommer møde hos Lise


Program

Lyngby-Virum Vævekreds